Human Factory AB, Fendergatan 8,

120 71 Stockholm

info@humanfactory.se

+46 709 857 856

Kontakta oss.

Vill du veta mer om Human Factorys erbjudanden? Fyll i formuläret nedanför. Eller ring oss.

arrow&v

HUMAN FACTORY

Smart utbildning - för smarta företag

HUMAN FACTORY AB INTEGRITETSPOLICY

VI TAR DIN PERSONLIGA INTEGRITET PÅ STORT ALLVAR.

 

Tack för att du använder Human Factory tjänster och webbsidor! Precis som för dig, är personuppgiftsskydd viktigt för oss och vi är måna om din personliga integritet. 

Denna integritetspolicy är tillämplig för varje person som delar personuppgifter direkt eller indirekt med Human Factory AB, (””vi” eller ”oss”) genom användning av våra webbsidor eller tjänster.

 

Human Factory AB har sitt säte i Sverige och vi behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsdirektivet 95/46/EG. Vår adress är Fendergatan 8, 120 71 Stockholm. När det gäller frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på info@humanfactory.se

 

Genom denna integritetspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter som vi kan komma att behandla och för vilka ändamål. Vi förklarar också vilka val och möjligheter du har, och hur du kan få veta mer om vår personuppgiftsbehandling och utöva dina rättigheter.

 

INTEGRITETSPOLICYNS TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Denna integritetspolicy avser personuppgifts-behandling för vilken Human Factory är personuppgiftsansvarig, dvs. i de fall Human Factory har bestämt ändamål och medel för behandlingen. 

 

För undvikande av missförstånd; denna integritetspolicy gäller INTE för någon personuppgiftsbehandling som Human Factory utför i egenskap av personuppgiftsbiträde i samband med din användning av våra tjänster. För mer information om Human Factorys ansvar och åtagande gällande sekretess och behandling av personuppgifter, se våra allmänna villkor.

 

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS
Med personuppgifter avses uppgifter som kan hänföras till dig som fysisk person. Vi kan komma att behandla följande typer av personuppgifter:

§ Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer

§ Användarinformation t.ex. om du loggar in på ett Human Factory-konto eller besöker vår webbplats. Sådan information kan inkludera IP-nummer, typ av enhet och webbläsare, tidszon, geografisk position och även information om hur du interagerar med våra tjänster, exempelvis vilka funktioner du använder, vad du är intresserad av och vilka knappar du trycker på

§ Cookies.Vi använder tredje parts spårningstjänster som utnyttjar cookies och sidtaggar (kallas även för webbsignaler) för att samla in data om besökare på våra webb-platser. Dessa data inkluderar användnings- och användarstatistik. 

§  E-postmeddelandensom skickas av Human Factory innefattar sidtaggar som gör det möjligt för avsändaren att samla in information om vem som har öppnat e-postmeddelanden och klickat på länkar i dem. Om du kommer till Human Factory-webbplats från en extern källa (t.ex. en länk på en annan webbplats eller i ett e-postmeddelande), registrerar vi information om källan som hänvisade dig till oss.

§ Annan information som vi mottar från dig i samband med din kontakt med oss

 

ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN
Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

§ För att tillhandahålla våra tjänster i enlighet med tillämpliga villkor

§ Administration av affärsrelationen med dig 

§ För att utveckla och förbättra våra tjänster

§ För att ge dig information och erbjudanden om våra tjänster, och även från utvalda tredje parter.
 

ÖVERFÖRING TILL TREDJE PART OCH TREDJE LAND
Vi kan komma att dela personuppgifter med tredje part för de ändamål som förklaras ovan. Däremot kommer inga personuppgifter att överföras till sk tredjeland utanför EU/EES-området.

 

Som ovan nämnts, kom ihåg att denna integritetspolicy inte gäller någon personuppgifts-behandling som du kan vara ansvarig för som en följd av användning av våra tjänster. Du, eller den part du representerar, är alltid ansvarig för att din personuppgiftsbehandling sker i enlighet med tillämplig lag.

 

DINA RÄTTIGHETER
Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker.

För att uppdatera personuppgifter som vi behandlar om dig, kontakta oss via info@humanfactory.se 

För att motta ett kostnadsfritt registerutdrag är du välkommen att skicka en undertecknad begäran till 

Human Factory, Fendergatan 8, 120 71 Stockholm.

 

 

 

Senast uppdaterad: 20 maj 2019.