top of page
GDPR på 30 min

Beställ gratis demokurs!

Digital grundkurs; ”GDPR på 30 minuter”

 

Minska risken för incidenter genom ökad kunskap om Dataskyddsförordningen

hos ALLA medarbetare. 

 

Human Factory´s GDPR-kurs på PC eller i mobilen riktar sig till alla medarbetare. Den tillgodoser organisationens behov av internutbildning och minskar risken för framtida incidenter. Kursen ger en översiktlig kunskap om den nya Dataskyddsförordningen och är full av praktiska råd och tips.  

 

Nyhet! Nu även på engelska.

Digital GDPR-kurs

Deltagarna studerar i sin egen takt, via sin mobil eller på PC.

Omfattning

6 kapitel

25 mikrolektioner

7 videofilmer (1-2 min)

15 st envals- och flervalsfrågor

Språk: Svenska alternativt engelska

Ur kursinnehållet

Bakgrunden till GDPR

Syftet med Dataskyddsförordningen

För vem gäller förordningen?

Vad räknas som personuppgift?

När sker behandling av personuppgifter?

Personuppgiftsansvarig & biträden

Dataskyddsombudet

Principer för behandling

Laglig grund

De registrerades rättigheter

Säkerhet och incidenter

Tips och råd (för skydd av personuppgifter)

Utvärdering av kursen

 

Extramaterial:

44 vanligaste frågorna om GDPR

Din organisations policydokument (t ex Intern/extern Dataskyddspolicy)

Varför digital GDPR-utbildning för alla medarbetare?

 

Över 60% av alla anmälda incidenter till IMY, beror på den ”mänskliga faktorn”, dvs att en medarbetare har agerat felaktigt. Minska därför risken för incidenter genom att öka kunskapen om Dataskyddsförordningen hos ALLA medarbetare. 

 

Hela GDPR-kursen består av 6 kapitel och 28 mikrolektioner och tar ca 30 minuter. Deltagarna studerar i sin egen takt och tar del av lektionerna när det passar dem. Human Factory förser företaget med en resultatrapport på grupp- och individnivå.

Allt detta ingår i kurspaketet:

Gör kursen på PC eller Mobilen

Årslicens

Kursen är tillgänglig för deltagarna under ett helt år. Alla moment kan repeteras.

 

Det digitala biblioteket med frågor och svar kring GDPR håller öppet under 12 månader.

Deltagarna får direkt feedback och uppföljning på sitt resultat.

Företagsanpassad utbildning

Företagsanpassat innehåll

Er logotype, branschspecifik inriktning på frågor, er integritets- och dataskyddspolicy, anpassad text för kursinbjudan etc.

Material för intranät ingår

Informationsmaterial

Vi tar fram en kundanpassad PDF/flyer som beskriver innehållet i kursen och vikten av att genomföra utbildningen.

 

Här kan ni som företag välja att addera tävling och priser som extra incitament.

Inloggningsuppgifter via e-post

Utskick av inloggningsuppgifter

Ni förser oss med mailadresser till deltagarna. 

 

Vi bjuder in och skickar även

2 st påminnelser till de som ”glömmer” att logga in på kursen.

Rapport & rekommendationer ingår

Utvärdering och rapport

Vi förser er med en rapport inklusive kursutvärdering på gruppnivå.

 

Resultaten jämförs med ett genomsnitt av andra företags resultat.

Kontakta oss för offert!

Eller för kostnadsfri Prova-på-kurs.

 

Vi återkommer snarast med prisförslag baserat på antal deltagare och grad av företagsspecifik anpassning av kursinnehållet. Eller inloggningsuppgifter till en testversion av den digitala GDPR-kursen.

 

Fyll i kontaktformuläret nedan.

bottom of page