top of page

Checklista

Enligt förordningen är det obligatoriskt för vissa personuppgiftsansvariga och biträden att utnämna ett dataskyddsombud. Så kommer att vara fallet för alla offentliga myndigheter och organ (oavsett vilka uppgifter de behandlar) och för andra organisationer som har som sin kärnverksamhet att systematiskt och i stor omfattning övervaka enskilda personer eller behandla känsliga personuppgifter i stor omfattning.

Följande checklista indikerar om du MÅSTE eller BÖR utse ett dataskyddsombud. 

Vilka organisationer MÅSTE utse ett dataskyddsombud?
Är ni en myndighet, kommun eller ett offentligt organ? (gäller även för kollektivtrafik, vatten- och energiförsörjning, väginfrastruktur eller allmännyttiga bostäder)
Är ni ett kommunalt- eller privat bolag som utför arbetsuppgifter av allmänt intresse med myndighetsutövning?
Har ni som kärnverksamhet att behandla känsliga personuppgifter i stor omfattning (t ex hälsodata, biometriska-/genetiska data, information om minderåriga)?
Har ni som kärnverksamhet att regelbundet, systematiskt och i stor omfattning övervaka enskilda personer? (t ex profilering för riskbedömningar, automatiserat beslutsfattande, positionsspårning via mobilappar, kundlojalitetsprogram eller Artificiell Intelligens- / Internet of things-applikationer)
Vilka organisationer BÖR utse ett dataskyddsombud?
Hanterar er verksamhet integritetskänsliga persondata i stor omfattning (t ex personnummer, bank- eller kontokortnummer)?
Erbjuder ni en molntjänst där kunderna utgörs av myndigheter eller företag med eget Dataskydds-ombud?
Ser ni Dataskyddsombudet som en fördel eller ett krav för att kunna vinna upphandlingar?
bottom of page