top of page

Beslut om överföring av personuppgifter mellan EU och USA, före sommaren.

Uppdaterat: 18 apr.

Schrems II-domen har satt käppar i hjulet för många överföringar av personuppgifter från EU till USA. Nu har EU-kommissionen publicerat ett utkast till nytt beslut om adekvat skyddsnivå för USA.

Sommaren 2020 ogiltigförklarade EU-domstolen Privacy Shield i den så kallade Schrems II-domen. I korthet kom EU-domstolen fram till att det amerikanska rättssystemet inte ger ett tillräckligt skydd för personuppgifter som överförs till USA, dels för att det saknas tillgång till effektiva rättsmedel, dels för att amerikanska myndigheter har alltför vidsträckta möjligheter att få tillgång till uppgifter som förs över dit.

Domen innebar att Privacy Shield inte längre kunde användas som stöd för överföringar till USA. EU-domstolen bedömde dock att standardavtalsklausuler fortfarande kunde användas, men att de kunde behöva kompletteras med ”ytterligare skyddsåtgärder”.

Året därpå, sommaren 2021, antog Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) slutliga rekommendationer om hur man bedömer om och vilka ytterligare skyddsåtgärder som kan bli aktuella i fall där standardavtalsklausuler inte ger en tillräcklig skyddsnivå. Som regel krävs kryptering eller liknande tekniska åtgärder för att hindra myndigheters åtkomst – och därmed för att göra överföringen tillåten.

I oktober undertecknade USA:s president Biden en så kallad ”Executive Order” som en del av implementeringen av överenskommelsen. Presidentordern introducerar åtgärder som syftar till att möta de krav som EU-domstolen ställer i Schrems II-domen. Detta innebär att man inför vissa begränsningar av amerikansk underrättelsetjänsts insamling av personuppgifter för ändamål som rör nationell säkerhet samt uppdaterar mekanismen för att söka upprättelse/prövning, bland annat genom att introducera en ny så kallad ”Data Protection Review Court”.

Ett adekvansbeslut för USA kommer sannolikt att fattas till sommaren. Det återstår dock att se om adekvansbeslutet och överenskommelsen står sig vid en eventuell ny prövning i EU-domstolen.

Organisationen NOYB med Max Schrems i spetsen har nämligen redan annonserat att man sannolikt kommer att utmana även detta beslut som, enligt organisationen, preliminärt inte bedöms uppfylla kraven.

Källa: IMYFrihetsgudinnan
Får dina personuppgifter överföras till USA?

9 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page