top of page

Den italienska ”Datainspektionen” bötfällde Telecom-operatör med över 300 miljoner kr!

Telecom-företaget TIM SpA fick 30 dagar på sig att betala sanktionsavgifter på 27 802 496 euro på grund av flera fall av olaglig behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål. Överträdelserna hand

lade om flera miljoner individer.


Från januari 2017 till början av 2019 fick den Italienska Dataskyddsmyndigheten hundratals klagomål angående oönskade telemarketing-samtal som hade utförts utan något samtycke eller trots att de uppringda ingick i det offentliga opt-out-registret (motsvarande NIX-registret).


I ett fall kontaktades samma person 155 gånger på en månad! I cirka 200 000 fall hade uppringaren använt 'off-list' -nummer - det vill säga nummer som inte ingår i TIM: s egna kundregister eller kontaktlistor.


Andra typer av olagligt uppträdande konstaterades också, såsom TIM: s underlåtenhet att övervaka verksamheten i vissa callcenter eller korrekt hantera och uppdatera ringlistorna mot NIX-registret (register på personer som inte vill ta emot marknadsföringssamtal).


Informationen om dataskydd och integritetspolicy som tillhandahölls i samband med vissa appar var otydlig och oklar och sättet att samla in och lagra samtycken, uppfyllde inte kraven. Exempelvis skulle ett pappersformulär fyllas i där ett enda medgivande var tillgängligt för flera olika ändamål inklusive marknadsföring.


Hanteringssystemet för dataöverträdelser visade sig också vara ineffektivt och inga adekvata implementerings- och hanteringssystem fanns på plats när det gäller behandling av personuppgifter som därmed inte uppfyllde kravet på ”Privacy By Design”.
1 visning0 kommentarer
bottom of page