top of page

EU ser begränsade möjligheter för amerikanska myndigheter att begära ut info med stöd av Cloud Act.


EDPB (European Data Protection Board) och EDPS (European Data Protection Supervisor) har analyserat vilka möjligheter en personuppgiftsansvarig har att följa en begäran om utlämnande av personuppgifter under US CLOUD Act.


CLOUD ACT är en förkortning av “Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act.

CLOUD ACT kom till som ett komplement till SCA (Stored Communications Act), en lag som behandlade rättsvårdande myndigheters rätt att få tillgång till elektronisk kommunikation. 


EDPB och EDPS har i ett svar till EU-parlamentet analyserat vilka möjligheter en personuppgiftsansvarig har att följa en begäran om utlämnande av personuppgifter till amerikansk, brottsbekämpande myndighet under US CLOUD Act.

Eftersom GDPR ställer särskilda krav på adekvat skyddsnivå vid överföring till tredje land, och Privacy Shield endast omfattar den privata sektorn samtidigt som US CLOUD Act är en ensidigt stiftad nationell lag i USA, ser EDPB mycket begränsade möjligheter för en personuppgiftsansvarig i EU att följa en direktbegäran från amerikansk myndighet.

6 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page