top of page

Exempel på behandlingar som kräver Konsekvensbedömning.

Parkeringsbolag, rekryteringskonsulter, kreditupplysningsföretag, företag som erbjuder "Internet of things" eller smarta elmätare - är alla exempel på verksamheter som behöver utse dataskyddsombud och göra regelbundna konsekvensbedömningar.


Inom arbetslivet

En arbetsgivare som systematiskt övervakar hur de anställda använder internet och e-post.

eller som inför ett inpasseringssystem för anställda som innefattar behandling av biometriska uppgifter i syfte att identifiera en viss fysisk person, t.ex. fingeravtrycks-avläsning.


En organisation som inför ett gemensamt system i vilket det är möjligt att anmäla missförhållanden på arbetsplatsen – ett s.k. visselblåsarsystem.

Rekryteringsföretag som inrättar kandidat- eller kompetensdatabaser eller utför bakgrundskontroller inför rekryteringar.


Marknadsföring

Ett företag som använder kunders lokaliseringsuppgifter, som till exempel inhämtas via en mobilapp, i syfte att rikta marknadsföring till kunden eller planera sina marknadsföringsstrategier


Ett företag som inhämtar uppgifter från sociala medier för att profilera fysiska personer och därefter rikta marknadsföring till vissa utvalda grupper.


En sökmotor på internet som samlar in uppgifter om enskilda som använder tjänsten för att skapa kundprofiler och rikta marknadsföring.


Känsliga personuppgifter

Verksamheter som erbjuder genetiska tester till människor för att bedöma och förutse risker för sjukdomar eller hälsotillstånd eller ge besked om etniskt ursprung.


Vårdgivare som behandlar personuppgifter om patienter i stor omfattning.


Verksamheter som samlar in och lagrar känsliga personuppgifter som ska utgöra underlag för urval för framtida forskningsändamål.


Övrigt privat sektor

En bank eller annat kreditinstitut som fattar automatiserade beslut som avser om en kredit ska beviljas eller inte.


Ett företag som behandlar ekonomiska uppgifter om fysiska personer i stor omfattning för att kunna lämna ut dessa till andra aktörer för kreditupplysningsändamål.


Ett företag som tillhandahåller en plattform för kommunikation (sociala medier) - riktad till allmänheten och där användarna själva kan publicera text, bild eller ljud – och som samlar in detaljerade uppgifter om användningen av tjänsten.


Ett företag som i stor omfattning behandlar uppgifter om "dåliga betalare" (en s.k. svart lista) i syfte att avgöra om personen ska få återkomma som kund eller inte.


Offentlig sektor

En kommun som samlar in lokaliseringsuppgifter i syfte att använda dessa vid exempelvis stads- och trafikplanering.


Behandling av barns personuppgifter i skolverksamhet eller en kommun som behandlar personuppgifter i social omsorg,


En myndighet som, enskilt eller tillsammans med andra personuppgiftsansvariga, genom digitala plattformar ger service till befolkningen, vilket leder till storskalig personuppgiftsbehandling.


Teknik

Ett företag som tillhandahåller internetuppkopplade produkter för konsumenters bostäder (smarta hem-produkter),


Verksamheter inom social omsorg som använder välfärdsteknik, t.ex. robotar eller kamerabevakning, i människors boenden.


Verksamheter som använder ett system för intelligent videoanalys för att skilja ut bilar och automatiskt känna igen registreringsskyltar i syfte att övervaka körbeteendet på motorvägar.


Ett parkeringsbolag som använder kamerabevakning som kan skilja ut registreringsnummer i syfte att debitera parkeringsavgifter.


Installation av smarta elmätare hos elabonnenter för att kunna ta fram, överföra och analysera uppgifter som rör konsumenter på en detaljerad nivå.
7 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page