top of page

Förvarande känsliga personuppgifter i en olåst container.

Ett apoteksföretag i London dömdes nyligen till sanktionsavgift för att ha förvarat dokument med känsliga personuppgifter i en olåst och otät container på en bakgård.


Företaget hade lagrat cirka 500 000 dokument som innehöll namn, adresser, födelsedatum, och medicinsk information och recept i otätade behållare på baksidan av byggnaden och misslyckades med att skydda dessa dokument från regn, vilket resulterade i vattenskador på dokumenten.


Dessutom förvarades dokumenten i en olåst container som gjorde det möjligt för vem som helst att få åtkomst till personuppgifterna.


Otillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa informationssäkerhet, ansåg ICO (engelska motsvarigheten till Datainspektionen) och utdömde sanktionsavgifter på 3 200 000 kr.

9 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page