top of page

Game, set, match. Holländska Tennisförbundet döms att betala närmare 6 miljoner kr i sanktionsavgift

Den nederländska dataskyddsmyndigheten (DPA) godkänner inte ”Berättigat intresse” som laglig grund för att sälja vidare uppgifter från ett medlemsregister.


DPA uttalar efter utredningen att Tennisförbundet har lämnat ut sina medlemmars personuppgifter till två av sina sponsorer. Sponsorerna har använt informationen för sina egna reklamkampanjer. Tennisförbundet har angivit ”Berättigat intresse” som laglig grund för utlämnandet av personuppgifterna.


För att ha en chans att överklaga domen på grundval av det berättigade intresset bör följande villkor vara uppfyllda:

1. Behandlingen är nödvändig för att skydda den registrerades intresse.

2. Den registrerades intresse får inte väga tyngre än företagets.

3. Slutligen måste intresset kvalificeras som "motiverat".

I beslutet säger DPA att ett ”Berättigat intresse” endast är motiverat om intresset kan specificeras i (allmän) lagstiftning eller någon annanstans i lagen. DPA anser att vikten av att kunna tjäna pengar på personuppgifter inte i sig betraktas som ett berättigat intresse.


Tennisförbunden menar att man i medlemsstadgarna tydligt anger att personuppgifter samlas in för att tillhandahållas till tredje part.


Men eftersom det inte står angivet vem dessa parter är eller hur dessa tredje parter kommer att använda uppgifterna, menar DPA att målen inte är tydligt definierade. Medlemmar kan inte genom denna information inse att deras personuppgifter skulle ges till sponsorer.


Källa: ddma.nl
2 visningar0 kommentarer

Kommentit


bottom of page