top of page

Gamla standardavtalsklausuler måste ersättas senast den 27 december 2022.

Uppdaterat: 18 apr.

Lutar ni er mot standardavtalsklausuler för att möjliggöra överföring av personuppgifter till ett tredjeland? Använder ni fortfarande de äldre standardavtalsklausulerna?

Då är det hög tid att agera.


EU-kommissionen fattade ett beslut om nya standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredjeland i juni förra året. Där framgick att de äldre klausulerna (som togs fram långt före GDPR) kunde fortsätta användas under en övergångsperiod, men att det fanns en deadline. Övergångsperioden närmar sig nu sitt slut.


Senaste den 27 december 2022 ska EU-kommissionens nya standardavtalsklausuler från 2021 ha ersatt de tidigare klausulerna helt och hållet.


Länk till de uppdaterade standardavtalsklausulerna:
9 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page