top of page

Hjälp jag har tappat min mobil. Måste jag anmäla incidenten till Datainspektionen?

Rådgör med ditt dataskyddsombud.


En privat mobiltelefon berörs sannolikt inte av Dataskyddsförordningen (den innehåller personuppgifter för privat bruk) och incidenten behöver därför inte anmälas till Datainspektionen.


Gäller förlusten en tjänstemobil måste personuppgiftsansvarige (dvs företaget / organisationen som står för abonnemanget) bedöma både allvarligheten av den potentiella eller faktiska påverkan förlusten har i det enskilda fallet.


· Hur allvarliga kan konsekvenserna bli (t ex innehöll mobilen känsliga personuppgifter)?

· Hur sannolikt är det att enskilda personer drabbas?

· Hur lång tid har gått innan mobiltelefonen spärrades?


Om personuppgiftsincidenten är allvarlig eller/och om sannolikheten för konsekvenser är stor – blir också risken högre.


Efter samtal med Datainspektionen framkommer att de anser att en incident med en borttappad mobiltelefon som inte spärrats inom ett dygn, ska anmälas trots att mobilen var skyddad av pinkod och inget tydde på intrång.
5 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page