top of page

Italienskt markisföretag bötfälls med 200 000 kr för vidarebefordran av fd anställds e-post.

Den italienska dataskyddsmyndigheten har bötfällt Corradi s.r.l. med 20 000 euro för överträdelse av bland annat artiklarna 5.1 (a), (c), (e) och 13 i dataskyddsförordningen.

Av beslutet framgår att Corradi låtit en före detta anställds registrerades e-postkonto vara aktivt långt efter det att dennes anställning upphört. Corradi hade även ställt in automatisk vidarebefordran av den registrerades inkommande e-post. Enligt Garante innebar detta en överträdelse av principen om laglighet, korrekthet och öppenhet. Vidare ansåg Garante att Corradi inte i tillräcklig utsträckning informerat den registrerade om behandlingen av hans personuppgifter vilket strider mot artikel 13 GDPR.


Källa: Techlaw
9 visningar0 kommentarer

Kommentare


bottom of page