top of page

Kan en advokatbyrå agera externt dataskyddsombud?

Det korta svaret är; förmodligen inte.


Dataskyddsombudet måste kunna utföra sina uppgifter självständigt och utan intressekonflikter. Detta krav innebär enligt artikel 29-gruppen att vissa funktioner inom företaget sannolikt inte kan agera ombud.


Detta gäller särskilt sådana funktioner där personen i fråga har möjlighet att bestämma ändamålen med och medlen för behandlingen. Vilka positioner detta avser måste avgöras från företag till företag, men som tumregel avser detta mer seniora ledande positioner inom företaget, så som VD, IT-chef och HR-chef.


Kravet på självständighet och avsaknad av intressekonflikter innebär sannolikt att advokater inte kan agera dataskyddsombud.
10 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page