top of page

Kan en vårdgivare som utför beslut från en kommun, betraktas som myndighetsutövare?

Det korta svaret är; Nej.


Ett beslut eller annan åtgärd som fattas av en myndighet och som är ett uttryck av makt över en medborgare, betraktas som myndighetsutövning. Det är endast "utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande" som räknas som myndighetsutövning.


Att utföra uppdrag på beställning av en kommun, räknas inte dit.7 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page