top of page

Kommer Storbritannien att följa EU:s GDPR-lagstiftning, även vid en hård Brexit?

Eftersom Storbritannien redan arbetar enligt en reviderad dataskyddslag (DPA 2018) som i väsentliga delar följer EU:s Dataskyddsförordning och som innehåller tydliga ambitioner att regelbundet anpassa sig till GDPR även efter Brexit, så är svaret på frågan JA.


Enligt förordningen är överföring av personuppgifter till ett land utanför EU förbjudet såvida inte landet har "en adekvat nivå av dataskydd". Storbritannien kommer se till att landet uppfyller den "tillräckliga nivån" genom att upprätthålla GDPR: s regler.


Dock kommer Storbritanniens informationskommissionärs kontor (ICO) inte längre att delta i Europeiska dataskyddsstyrelsen och därmed förlora sin påverkan på tolkningar av lag och beslut inom EU.
8 visningar0 kommentarer

Comentários


bottom of page