top of page

Måste en myndighet fortfarande lämna ut allmänna handlingar?

Svar Ja.


Utlämnande av allmän handling som sker på begäran av enskild, sker inte med stöd av Dataskyddsförordningen eller kompletteringslagen. Ett sådant utlämnande sker istället med stöd av Tryckfrihetsförordningen, som har företräde framför Dataskyddsförordningen.
10 visningar0 kommentarer

コメント


bottom of page