top of page

Privacy Shield-avtalet ogiltigförklarat av EU-domstolen.

Den 16 juli 2020 fastslog EU-domstolen att Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte ger ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa förs över till USA.


Ogiltigförklarandet av Privacy Shield innebär att det inte längre är tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att, med Privacy Shield som grund, överföra personuppgifter till mottagare i USA.


Domstolen ansåg däremot att Kommissionens beslut om standardavtalsklausuler är giltigt och att sådana kan användas vid överföring till länder utanför EU och EES – i tillämpliga fall – tillsammans med ytterligare skyddsåtgärder.


Europeiska Dataskyddsstyrelsen (EDPB) kommer att närmare analysera domen och överväga hur EDPB ska arbeta vidare med information och vägledning i de frågor som domen aktualiserar.Källa: Datainspektionen
14 visningar0 kommentarer

Comentários


bottom of page