top of page

Checklista

 

Följande checklista indikerar om du är ensamt eller gemensamt Personuppgiftsansvarig (Data Controller), eller ett Personuppgiftsbiträde (Data Processor). Ju fler JA du markerar, desto mer sannolikt är det att du faller inom den relevanta kategorin. 

Ensamt Personuppgiftsansvar (Data Controller)?
Vi tog beslutet att samla in eller behandla personuppgifterna.
Vi bestämde vad syftet eller resultatet med behandlingen skulle vara.
Vi bestämde vilka personuppgifter som skulle samlas in.
Vi får en kommersiell vinst eller annan nytta av behandlingen (förutom betalning för tjänster från en annan Personuppgiftsansvarig).
Vi behandlar personuppgifterna till följd av ett avtal mellan oss och den registrerade.
De registrerade är våra anställda.
De registrerade är våra kunder.
Vi har en direkt relation med de registrerade.
Vi fattar beslut om de berörda individerna som en del av eller som ett resultat av behandlingen.
Vi har utsett personuppgiftsbiträden för att behandla personuppgifterna på våra vägnar.
Gemensamt Personuppgiftsansvar (Joint Controllers)?
Vi har ett gemensamt mål med andra när det gäller behandlingen.
Vi behandlar personuppgifterna för samma ändamål som en annan Personuppgiftsansvarig.
Vi använder samma uppsättning personuppgifter (t.ex. en databas) för den här behandlingen som en annan Personuppgiftsansvarig.
Vi har utformat processen för behandlingen tillsammans med en annan Personuppgiftsansvarig.
Vi har gemensamma regler för informationshantering med en annan Personuppgiftsansvarig.
Personuppgiftsbiträde (Data Processor)?
Vi följer instruktioner från någon annan angående behandling av personuppgifter.
Vi fick personuppgifterna av en kund eller liknande tredje part, alternativt vi fick i uppgift vilka data vi skulle samla in.
Vi beslutar inte om att samla in personuppgifter från individer.
Vi bestämmer inte vilka personuppgifter som ska samlas in.
Vi beslutar inte om den lagliga grunden för användningen av dessa uppgifter.
Vi bestämmer inte vilket syfte/syften uppgifterna kommer att användas för.
Vi beslutar inte om vi ska lämna ut uppgifterna eller till vem uppgifterna ska lämnas.
Vi bestämmer inte hur länge vi ska behålla personuppgifterna.
Vi tar eventuellt beslut om hur data behandlas, men genomför dessa beslut enligt ett avtal med någon annan.
Vi är inte intresserade av slutresultatet av behandlingen.
bottom of page