top of page

HUMAN FACTORY SWEDEN AB;  

DATA- OCH INTEGRITETSSKYDDSPOLICY

 

 

VI TAR DIN PERSONLIGA INTEGRITET PÅ STÖRSTA ALLVAR.

 

Tack för att du använder Human Factory´s tjänster och webbsidor! Precis som för dig, är skydd av personuppgifter viktigt för oss och vi är måna om din personliga integritet. 

 

Denna integritetspolicy är tillämplig för varje person som delar personuppgifter direkt eller indirekt med Human Factory Sweden AB, (”Human Factory”, ”vi” eller ”oss”) genom användning av våra webbsidor eller tjänster.

 

Human Factory (org.nr: 556820-23939 har sitt säte i Sverige och vi behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) EU 2016/679. Vår adress är Fendergatan 8, 120 71 Stockholm, Sverige. När det gäller frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på info@humanfactory.se

Genom denna integritetspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter som vi kan komma att behandla och för vilka ändamål. Vi förklarar också vilka val och möjligheter du har, och hur du kan få veta mer om vår personuppgiftsbehandling och utöva dina rättigheter.

 

INTEGRITETSPOLICYNS TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Denna integritetsskyddspolicy avser personuppgiftsbehandling för vilken Human Factory är personuppgiftsansvarig, dvs. i de fall Human Factory har bestämt ändamål och medel för behandlingen. För undvikande av missförstånd; denna integritetspolicy gäller INTE för någon personuppgiftsbehandling som Human Factory utför i egenskap av personuppgiftsbiträde i samband med användning av våra tjänster.

För mer information om Human Factorys ansvar och åtagande gällande sekretess och behandling av personuppgifter, se våra allmänna villkor.

 

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS
Med personuppgifter avses uppgifter som kan hänföras till dig som fysisk person. Vi kan komma att behandla följande typer av personuppgifter:

 

 • Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer

 • Användarinformation t.ex. om du loggar in på ett Human Factory-konto eller besöker vår webbplats. Sådan information kan inkludera IP-nummer, typ av enhet och webbläsare, tidszon, geografisk position och även information om hur du interagerar med våra tjänster, exempelvis vilka funktioner du använder, vad du är intresserad av och vilka knappar du trycker på.

 • Cookies. Vi använder tredje parts spårningstjänster som utnyttjar cookies och sidtaggar (kallas även för webbsignaler) för att samla in data om besökare på våra webb-platser. Dessa data inkluderar användnings- och användarstatistik. 

 • E-postmeddelanden som skickas av Human Factory eller av användare genom våra tjänster innefattar sidtaggar som gör det möjligt för avsändaren att samla in information om vem som har öppnat e-postmeddelanden och klickat på länkar i dem. Om du kommer till Human Factorys webbplats från en extern källa (t.ex. en länk på en annan webbplats eller i ett e-postmeddelande), registrerar vi information om källan som hänvisade dig till oss.

 • Annan information som vi mottar från dig i samband med din kontakt med oss

 

ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN
Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla våra tjänster i enlighet med tillämpliga villkor

 • Administration av affärsrelationen med dig 

 • För att utveckla och förbättra våra tjänster

 • För att ge dig information och erbjudanden om våra tjänster

 

LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN

 • För personuppgifter vi behandlar om potentiella kunder; INTRESSEAVVÄGNING

 • För personuppgifter vi behandlar om våra kunder; FULLGÖRANDE AV AVTAL och RÄTTSLIG FÖRPLIKTELSE (bokföring etc)
   

LAGRINGTID

Human Factory sparar personuppgifter så länge som krävs för våra åtaganden och enligt tillämplig lagstiftning. Därefter raderas personuppgifterna.

 

DATASKYDD OCH ÖVERFÖRING TILL TREDJE PART OCH TREDJE LAND
De personuppgifter som används av Human Factory och våra systemleverantörer s.k. personuppgifts-biträden, är skyddade. Vi har upprättat biträdessavtal med samtliga personuppgiftsbiträden som säkerställer att all behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

 

I de sällsynta fall då vi kan komma att dela dina personuppgifter med biträden i så kallat Tredje land (utanför EU), så skyddas överföringen med hjälp av standardavtalsklausuler i kombination med ytterligare säkerhetsåtgärder (kryptering, pseudonymisering).

 

DINA RÄTTIGHETER
Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker.

 

 • rätt till information om behandlingen (se denna policy)

 • rätt att få tillgång till dina personuppgifter

 • rätt att få felaktiga uppgifter rättade

 • rätt att få dina personuppgifter raderade om de inte längre behövs

 • rätt att invända mot att personuppgifterna används

 • rätt till begränsning av behandling 

 • rätt att få ut personuppgifter i maskinläsbart format (dataportabilitet)

 

För att begära ut information om de personuppgifter vi har om dig, eller göra ändringar i befintlig information, kontaktar du oss. Glöm inte att bifoga en vidimerad kopia av din (och ditt eventuella ombuds) giltiga ID-handlingar för att styrka din identitet, utan detta kommer vi inte att kunna besvara din begäran.

 

Du kontakta oss via info@humanfactory.se Vår postadress är: Human Factory Sweden AB, Fendergatan 8, 120 71 Stockholm

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Mer information finns på deras hemsida imy.se

 

Senast uppdaterad:  5 oktober 2021.

bottom of page