top of page

150 miljoner kr i sanktionsavgifter under 2020

Under förra året beslutade Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om sanktionsavgifter på 150 miljoner kronor, riktade mot verksamheter som inte har följt dataskydds--förordningen.


– Under 2020 inledde vi 52 tillsynsärenden. I 15 tillsynsärenden fattade vi beslut om sanktionsavgifter på totalt 150 miljoner kronor, säger Lena Lindgren Schelin, generaldirektör för IMY.


Under 2020 har IMY tagit emot 4 600 anmälningar om personuppgiftsincidenter, 3 200 klagomål från enskilda och fattat beslut i över 1 000 ärenden om tillstånd till kamerabevakning. Genom en riktad insats har myndigheten halverat handläggnings-tiden för tillstånd från 12 till 6 månader.


IMY kommer att inleda fler tillsynsärenden

EU-kommissionen har konstaterat att kraven på harmonisering behöver drivas längre, bland annat när det gäller hanteringen av klagomål. EU-domstolen skärpte också kraven på harmonisering genom det så kallade Schrems II-målet – ett avgörande där frågan om överföringar av personuppgifter till länder utanför EU har ställts på sin spets.


– Ett resultat av harmoniseringen inom EU är att vi kommer att utreda alla klagomål och inleda tillsyn i betydligt högre grad än tidigare. Det blir en omställning för myndigheten, men det kommer att stärka skyddet av den personliga integriteten, säger Lena Lindgren Schelin.15 visningar0 kommentarer
bottom of page