top of page

150 miljoner kr i sanktionsavgifter under 2020

Under förra året beslutade Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om sanktionsavgifter på 150 miljoner kronor, riktade mot verksamheter som inte har följt dataskydds--förordningen.


– Under 2020 inledde vi 52 tillsynsärenden. I 15 tillsynsärenden fattade vi beslut om sanktionsavgifter på totalt 150 miljoner kronor, säger Lena Lindgren Schelin, generaldirektör för IMY.


Under 2020 har IMY tagit emot 4 600 anmälningar om personuppgiftsincidenter, 3 200 klagomål från enskilda och fattat beslut i över 1 000 ärenden om tillstånd till kamerabevakning. Genom en riktad insats har myndigheten halverat handläggnings-tiden för tillstånd från 12 till 6 månader.


IMY kommer att inleda fler tillsynsärenden

EU-kommissionen har konstaterat att kraven på harmonisering behöver drivas längre, bland annat när det gäller hanteringen av klagomål. EU-domstolen skärpte också kraven på harmonisering genom det så kallade Schrems II-målet – ett avgörande där frågan om överföringar av personuppgifter till länder utanför EU har ställts på sin spets.


– Ett resultat av harmoniseringen inom EU är att vi kommer att utreda alla klagomål och inleda tillsyn i betydligt högre grad än tidigare. Det blir en omställning för myndigheten, men det kommer att stärka skyddet av den personliga integriteten, säger Lena Lindgren Schelin.17 visningar0 kommentarer

Comentários


bottom of page