top of page

Datainspektionen granskar inkassobolaget Sergel


Granskningen av Sergel Kredittjänster AB är ett led i Datainspektionens arbete att rutinmässigt kontrollera stora aktörer som har inkassotillstånd.


Datainspektionen inleder nu en granskning av inkassobolaget Sergel Kredittjänster AB. Granskningen är en del av myndighetens löpande kontroll av större inkassobolag.


- Syftet med inspektionen är framför allt att granska bolagets rutiner för inkassoförfarande men vi kommer även att ta upp klagomål som vi tagit emot angående Sergel sedan den förra inspektionen 2015, säger Evelin Palmér som leder granskningen.


Granskningen genomförs som en inspektion på plats hos inkassobolaget. Datainspektionen är tillsynsmyndighet enligt inkassolagen och kontrollerar bland annat att bolag med inkassotillstånd följer inkassolagen och god inkassosed.Källa: Datainspektionen

18 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page