top of page

Datainspektionen granskar polisens misstankeregister

Myndigheten ska kontrollera om uppgifter om personer som inte längre är misstänkta tas bort från polisens misstankeregister.


Datainspektionen inleder nu en granskning av polisens misstankeregister. I registret finns personuppgifter om den som är skäligen misstänkt för brott eller har begärts överlämnad eller utlämnad för brott. Enligt lagen om misstankeregister ska uppgifter tas bort bland annat om en förundersökning har avslutats utan att åtal väckts med anledning av misstanken eller om åtalet lagts ned.


- Det är viktigt att polisen har fungerande rutiner för gallring och löpande tar bort uppgifter om personer som avförs från utredningar. Annars finns risken att någon felaktigt blir utpekad som misstänkt vid en slagning i registret, säger Linda Olander som är jurist på Datainspektionen.


Granskningen kommer att göras på plats hos polisen.


Källa: Datainspektionen

20 visningar0 kommentarer

コメント


bottom of page