top of page

Kammarrätten anser att sjukhus och regioner ska slippa sanktionsavgifter för överträdelse av GDPR.

Uppdaterat: 18 apr.

Kammarrätten anser att det ska ställas höga krav på IMY:s bevisning för att sanktionsavgift ska få beslutas.


Enligt kammarrätten har IMY inte kunnat bevisa att Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset, Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten, Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Capio S:t Görans Sjukhus AB och Regionstyrelsen i Region Östergötland har brustit i sina skyldigheter att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå vid tilldelning av behörigheter i journalsystemen. Det har därför inte funnits skäl att påföra sanktionsavgifter och dessa ska upphävas.


– Behandling av personuppgifter inom sjukvården omfattas av olika regelverk. De handlar både om behovet av patientuppgifter för att kunna ge god och säker vård och om enskildas rätt till skydd av personuppgifterna. Det innebär svåra avvägningar för vårdgivaren att förena dessa krav vid sjukvårdens personuppgiftsbehandling. I de nu prövade målen har IMY inte lyckats bevisa att sjukhusen och regionerna brustit i sina skyldigheter enligt dataskyddsförordningen, säger rättens ordförande kammarrättsrådet Eva Östman Johansson.

Källa: Domstol.seDomstolsklubba och EU-flagga
Kammarrätten kritiserar IMY

14 visningar0 kommentarer

Σχόλια


bottom of page